Aktuální statut nadace

Zřizovací listina nadace z roku 1991

 

Ustavující shromáždění Nadace Pangea se konalo 4. června 1991, v Pantheonu Národního muzea v Praze.

Ze zřizovací listiny Nadace Pangea:

“Před čtyřmi sty lety žil v Evropě muž, jehož duchovní a mravní síla byla tak obrovská, že navzdory všem protivenstvím bouřlivé doby, v níž žil, a přes nepochopení a kruté rány osudu nikdy nepřestal věřit v lepší budoucnost lidstva a úsilí o ni věnoval své veškeré síly. Jmenoval se Jan Ámos Komenský.”

Komensky 3