« Back to News

Přihlášky ke grantům v roce 2015

Přihlášky se žádostí o grant nadace podávejte nejpozději do 14 hodin dne 20. 11. 2015. Podpořené projekty budou realizovány v roce 2016. Granty nadace jsou určeny nevládním, nepolitickým, neziskovým organizacím, s důrazem na soudržnost mezi generacemi i různými skupinami ve společnosti, na dobrovolnictví a pozitivní aktivity mladé generace. Více informací pro rok 2015 naleznete v odkazu Granty nadace.