« Back to News

Přihlášky ke grantům v roce 2017 – podzimní část

Přihlášky se žádostí o grant nadace podávejte nejpozději do 24:00 hodin dne 26. 11. 2017. Podpořené projekty budou realizovány v roce 2018. Granty nadace jsou určeny nevládním, nepolitickým, neziskovým organizacím, s důrazem na soudržnost mezi generacemi i různými skupinami ve společnosti, na dobrovolnictví a pozitivní aktivity mladé generace. Více informací pro rok 2017 – podzimní část naleznete v odkazu Granty nadace.