« Back to News

Obecná porada o nápravě věcí lidských

Zveme Vás na setkání různorodých osobností vědy, kultury, sportu, podnikání, politiky i široké veřejnosti, věnované aktuálním problémům lidské společnosti. Obecné porady je otevření tématu a jeho široká mezi jednotlivými účastníky. Jde o otevřené a svobodné „hádání“, tedy hledání cest, inspirující objevování, vedení dialogu o věc samu, zakoušení rozličných sdělení, cizelování názorů, pečlivé rozlišování, poměřování a vyjadřování. Místo a čas konání je 23.11.2017 v Senátu ČR v Praze.