Členové správní rady Nadace Pangea

PETR HOŘEJŠ

Ing. MIROSLAV HANUŠ , předseda

Ing. PAVEL KAFKA, dr. h. c.

JITKA BAJGAROVÁ

Jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje jejím jménem předseda správní rady. Dále jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje, kterýkoliv člen správní rady, pokud je k tomu správní radou zmocněn.

 

Bývalí členové správní rady:

Ing. ŠTĚPÁN GALBAVÝ

RNDr. TOMÁŠ VOTRUBA

MAREK DUŠÁK

Mgr. RADEK HANUŠ

MUDr. MICHAL HRDLIČKA, CSc.

Ing. JANA KYTLICOVÁ

PhDr. ALLAN GINTEL, CSc.

Ing. FRANTIŠEK NEDOPIL, Csc.

MUDr. MARTINA NĚMCOVÁ

Ing.arch. KAREL PRAGER, Csc.

Ing. ANTONÍN ROSICKÝ

Ing. STANISLAV VÁCHA, Csc

JITKA BAJGAROVÁ

Dr. LADISLAV ČERYCH

Ing. ZUZANA HEKELOVÁ

Ing. LENKA LIBÁNSKÁ

MUDr. JIŘÍ PASEKA