Nadační rada

Nadační radu zřizuje správní rada jako poradní orgán nadace, navrhuje mimo jiné správní radě kandidáty na udělení ceny ,,Za úsilí o nápravu věcí lidských“ v duchu životního kréda J. A. Komenského. Členství v nadační radě je čestné.

V tuto chvíli není nadační rada jmenovaná.