Zakladatelé Nadace Pangea

Ing.arch. GORAZD ČELECHOVSKÝ

PhDr. ALLAN GINTEL, CSc.

PETR HOŘEJŠ

JUDr. MIROSLAV KUBÍN

Ing.arch. KAREL PRAGER

PhDr.Ing. MILAN ŽDÍMAL, CSc.

 

Nadaci Pangea  řídí správní rada. Na její rozhodnutí, správu majetku, programovou činnost i transparentnost ekonomiky dohlíží kontrolní dozorčí rada. Hospodaření a výroční zpráva nadace každoročně prochází auditem.