Posláním Nadace Pangea je mimo jiné iniciovat a podporovat projekty přispívající k růstu všeobecné vzdělanosti, k hlubšímu dorozumění mezi lidmi, k ochraně kulturního dědictví, k zušlechtění a nápravě životního stylu. Nadace Pangea proto každoročně vyhlašuje řízení k získání grantů z výnosů nadačního jmění. Nadace Pangea se pro rok 2017 rozhodla grant rozdělovat dvakrát, na jaře a na podzim.

 

Programové téma pro rok 2017 je – podzimní část

„Slušný člověk, slušnější svět“

s důrazem na soudržnost mezi generacemi i různými skupinami ve společnosti,
na dobrovolnictví a pozitivní aktivity mladé generace.

Vyplněné přihlášky s přiloženým projektem je možné podávat do 26.listopadu 2017 do 24:00 hodin. Podpořené projekty se uskuteční v roce 2018.

Granty nadace jsou určeny nevládním, nepolitickým, neziskovým organizacím, které realizují rozvojové a vzdělávací projekty.

Granty obecně slouží k podpoře úsilí o zlepšování pozitivních vztahů mezi generacemi, národnostmi, menšinami, podpoře vzdělanosti, aktivity, občanské a lidské angažovanosti zmíněných skupin občanů ČR.

 

Na co granty určeny nejsou?

  • Na reklamu organizace
  • Na krytí mzdových prostředků
  • Na krytí dluhů a splátek úvěrů
  • Na nákup PC, hardwarového a softwarového vybavení

 

Jaké jsou požadavky a podmínky výběrového řízení?

  • Doložení právní subjektivity organizace (aktuální výpis z rejstříku)
  • Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace
  • Včasné zaslání přihlášky (vytištěné s podpisem, ne elektronicky)
  • Předložení písemně vypracovaného projektu

Těšíme se na Vaše projekty!

Přihlášku naleznete v sekci „Informace k výzvě a přihláška“, v případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailovou adresu nadace.pangea@gmail.com nebo na telefonním čísle +420 727 930 774.