Cenu „Za úsilí o nápravu věcí lidských“ uděluje Nadace Pangea od roku 1992.

Ceny jsou holdem a poklonou tvůrčím osobnostem, které významně posunuly poznání, vidění či prožívání světa a v duchu reformátorských vizí J. A. Komenského přispěly k „nápravě věcí lidských“ – posunutím obzoru, novým objevem, pronikavým vědeckým, uměleckým nebo společenským přínosem, zpravidla však i osobní obětí, odvážným nasazením, mravním apelem a etickou váhou tvůrčího vkladu.

 

JAK socha

Cenu Nadace Pangea „Za úsilí o nápravu lidských“ od roku 2013 umělecky vytváří pan Dalibor „Dalí“ Nesnídal.