Pravidelné aktivity Nadace Pangea naplňují poslání nadace, kterými jsou podpora vzdělanosti a vzdělávání.

Granty nadace

Nadace Pangea každoročně podporuje prostřednictvím výběrového řízení nestátní organizace, a to v souladu s vlastními programovými prioritami (projekty z oblasti vzdělávání, výchovy, moderní zážitkové pedagogiky pro děti a mládež, andragogiky, projekty pro skupiny zdravotně či mentálně handicapovaných, mateřská centra, seniorské programy apod.

Cena nadace

Veřejným holdem vynikajícím jedincům, kteří podstatně přispěli obohacení lidské zkušenosti, výchově harmonického člověka-občana, prosazení humanistických ideálů v duchu Komenského vizí, se stala prestižní cena Nadace Pangey „Za úsilí o nápravu věcí lidských“. Toto čestné ocenění se uděluje na slavnostním večeru, konaném zpravidla na scéně Divadla na Vinohradech.

Výchova k občanské angažovanosti

Vnímat vlastní životy jako službu druhým, k umění vést plodnou, informovanou, kultivovanou debatu o závažných otázkách dneška i budoucnosti – k tomu slouží tematizovaná setkání – jazykem Komenského „svobodná hádání“ – s mladými lidmi, pedagogy, manažery, sympozia a workshopy, zaměřené na žhavé společenské problémy. Jejich reprezentativní obdobou jsou občasné tzv. Obecné porady (název i myšlenka jsou též převzaty z Komenského odkazu), organizované transoborově a napříč sociálním spektrem: společně svobodně rokují vědci, byznysmeni, manažeři, politici, studenti i laici.

„Slušný člověk – slušnější svět!“

Pangea rozpracovává perspektivní projekt „Slušný člověk – slušnější svět!“, jehož ambicí je podněcovat ve značně disharmonické současnosti opomíjenou elementární slušnost, úctu k tradičním hodnotám nekonfliktního spolužití, jakož i navracet do narušeného společenského klimatu dávno osvědčené, leč opouštěné návyky vstřícných vztahů k bližním .