O nás

Nadace Pangea už svým jménem připomíná koncepce a pojmy Jana Amose Komenského, českého reformátora víry i lidského života. Z Komenského pak máme zásadní fakt, že byl schopen pokračovat za všech okolností, při všech zlých obratech osobního osudu a se stejnou energií až do konce.
Nechceme se tedy hlásit k českému syndromu bujarých začátků, umdlévajícího pokračování a přidušeného konce v půli cesty.

Novinky

Informace o Obecné Poradě konané 23.11.2017

6.3.2018

Tímto bychom chtěli poděkovat všem vystupujícím i účastníkům na Obecné Poradě konané 23.11.2017 a přikládáme malé ohlédnutí a fotografie. Budeme se těšit na další společné setkání!       […]

Přihlášky ke grantům v roce 2017 - podzimní část

5.10.2017

Přihlášky se žádostí o grant nadace podávejte nejpozději do 24:00 hodin dne 26. 11. 2017. Podpořené projekty budou realizovány v roce 2018. Granty nadace jsou určeny nevládním, nepolitickým, neziskovým organizacím, […]

Obecná porada o nápravě věcí lidských

21.9.2017

Zveme Vás na setkání různorodých osobností vědy, kultury, sportu, podnikání, politiky i široké veřejnosti, věnované aktuálním problémům lidské společnosti. Obecné porady je otevření tématu a jeho široká mezi […]